ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԵԳՄՄ)

Գևորգյան Մարինե Գրիգորիի

Manan

պատմական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ծնվել է 1984 թ. ապրիլի 2-ին, ՀՀ քաղաք Երևանում:

1990-2000 թթ. սովորել է Երևանի թիվ 196 միջնակարգ դպրոցում:

2000-2004 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատում:

2004-2006 թթ.  սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի  մագիստրատուրայում:

2006-2010 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 2012 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.»`  ստանալով պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

2012 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս աշխատում է  ԵՊՀ-ում` որպես Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, ապա դոցենտ:

Տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուների:

Մասնակցել է Հայաստանում, Արցախում և արտասահմանյան երկրներում կազմակերպված բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների:

Հեղինակ է մեկ տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների, մոտ երկու տասնյակ ուսումնա-մեթոդական հրապարակումների:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

 1. Հողի սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում, <<Կանթեղ>> գիտական հոդվ. ժողովածու, Երևան, 2008, № 3 (36)
 2. Ագրարային քաղաքականության հիմքերի ձևավորումը ՀՀ-ում, <<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, Երևան, 2009, № 1 (624)
 3. ՀՀ ագրարային համակարգում իրականացված վերափոխումների արդյունքները, <<Կրթությունը և գիտությունը Արցախում>>,Եր., 2010, № 1-2
 4. Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի Երրորդ Հանրա­պետությունում (1991-2000թթ.), <<Ազգ, պետություն, հայրենիք. Պետա­կանության գաղափարը>>, երիտասարդ գիտակաների միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 6-8 նոյեմբեր, 2012, էջ 38-42:
 5. <<Շինարարության ոլորտի դերը Հայաստանի երրորդ Հանրապետության տնտեսության մեջ 2001-2013 թթ.>>, <<Ակունք>> գիտական հոդվածների ժողողովածու, (թիվ 1 /13) , 2016, էջ 39-47:
 6. <<Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը>>, համահեղինակ` Կ. Եղիազարյան, 2016, <<Ակունք>> գիտական հոդվածների ժողողովածու, (թիվ 1 /13) , 2016, էջեր 105-112:
 7. <<Սամվել Շահմուրադյանը Արցախյան ազատամարտում>>, <<Էջմիածին>> Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոց Սրբոց Էջմիածնի, Դ, 2016, ապրիլ, էջեր 132-139:
 8. <<Տեղեկատվական պատերազմի և տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները ՀՀ ազգային անվտան­գության համատեքստում>>, Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник научных трудов, Выпуск 11, часть 2 , Переяслав-Хмельницкий, 2016, էջ 25-30:
 9. <<Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի Երրորդ Հանրա­պե­տությունում 1991-2000 թթ.>>, <<Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը>> գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, 15 հուլիս, 2016, էջ 72-77:
 10. <<THE PROCESS AND RESULTS OF AGRARIAN REFORMS IN THE THIRD REPUBLIC OF ARMENIA (1991- 2000)>>, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, апрель 2017, РФ.
 11. Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համա­տեքստում (1991-2000 թթ.), 18-20 մայիս, 2017, <<Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր>> , (հայերեն):
 12. Образовательно-культурные связи в контексте отношений Родина-Диаспора (1990-ые годы)-тезисы докладов, международная конференция, 4-6 сентября 2017, Санкт-Петербург.
 13. Հայ-վրացական քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները տարածաշրջանային համագործակցության համատեքստում, Միջազգային գիտաժողով, <<Հանրային կառավարում>>, № 3-4, 2017:
Իրավաբանական անկյուն
«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27 հոդվածով սահմանված են այն գործողությունների շրջանակը, որոնք կարող է իրականացնել նոտարը: ...

ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և նրանց ...

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին: ...