ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԵԳՄՄ)

Ասկարյան Շուշան Ռոբերտի

Foto_4_x_3բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ծնվել է 1986 թվականի օգոստոսի 22-ին Ստեփանակերտ քաղաքում: 1993-2003 թթ. սովորել է Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում: 2003 թվականին ընդունվել է Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը` «Լրագրություն» մասնագիտությամբ, որը գերազանցության դիպլոմով ավարտել է 2008 թվականին: 2010 թվականին ձևակերպվել է հայցորդ` «Ժ.01.06-Լրագրություն» մասնագիտությամբ: 2014 թվականին պաշտպանել է «Մշակութային կյանքը արցախյան մամուլում (1990-2010թթ.)» թեմայով ատենախոսություն և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

2008-2010 թթ. աշխատել է ԱԺԿ (Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն) կենտրոնական գրասենյակում՝ որպես հաշվառման սեկտորի պատասխանատու: 2010 թվականից ցայսօր աշխատատում է Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոնում՝ որպես դասախոս:

Վեց գիտական հոդվածների հեղինակ է:

Ամուսնացած է, ունի մեկ  որդի և մեկ դուստր:

Գիտական աշխատանքների ցանկ

  1. «Մշակութային տեղեկատվական դաշտը արցախյան գոյապայքարի տարիներին», Լրատու, 2011, 2 (11), էջ 93-97:
  2. «Մշակութային բանավեճերն արցախյան պարբերականների համապատկերում», Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2012 ,1, էջ 136-140:
  3. «Մշակութային հրապարակումներն արցախյան մամուլում (1988-1994 թթ.)», Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2012, 3-4, էջ 181-189:
  4. «Մշակութային ինքնության պահպանման հիմնախնդիրներն արդի արցախյան մամուլում», Լրատու, 2013, 1 (14), էջ 245-251:
  5. Проблема сохранения культурной идентичности в контексте современной арцахской прессы, Приднестровский государственный университет им. т.г. Шевченко, ЖУРНАЛИСТИКА ХХI ВЕКА:ОПЫТ ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО, Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Тирасполь, 2013, стр. 4-9.
  6. Проблема культурной идентичности в арцахской прессе, Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» , Секция «Масс-медиа в России и мире»/ М.: МАКС Пресс, 2015, http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/ 7032/uid65532_report.pdf.
Իրավաբանական անկյուն
«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27 հոդվածով սահմանված են այն գործողությունների շրջանակը, որոնք կարող է իրականացնել նոտարը: ...

ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և նրանց ...

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին: ...