ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԵԳՄՄ)

«Գիտական Արցախ» պարբերական
Խմբագրական խորհուրդ

Նախագահ` ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արամ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Գլխավոր խմբագիր` իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Անդամներ`

ԱՎԱԳՅԱՆ Արծրուն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ Հրանտ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԲԱԲԱՅԱՆ Դավիթ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Ավելին

«Գիտական Արցախ» պարբերականի հոդվածների ձևավորման պահանջները
Gitakan Artsakh

Gitakan Artsakh«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) հասարակական կազմակերպության «Գիտական Արցախ» պարբերականն ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի գիտական հրատարակությունների» ցանկում: Պարբերականը, որի հիմնադիրը Երևանի պետական համալսարանն է, լույս է տեսնում տարեկան 2 անգամ:

Ավելին

«Գիտական Արցախ» պարբերականի գիտական հրապարակումների էթիկան
Gitakan Artsakh

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Գիտական հրապարակումների էթիկան կարգավորում է հեղինակների, գրախոսների, խմբագրի և ընթերցողների միջև փոխհարաբերությունները` ելնելով արհեստավարժ մասնագետի բարեկիրթ վարքագծի դրսևորման պահանջից: Հրատարակչական էթիկայի բնագավառում «Գիտական Արցախ» պարբերականի քաղաքականությունը հիմնված է Գիտական հրապարակումների էթիկայի կոմիտեի առաջարկությունների և ստանդարտների վրա (The Committee on Publication Ethics – COPE):

Ավելին

«Գիտական Արցախ» պարբերականի հոդվածների գրախոսման կանոնները
Gitakan Artsakh

«Գիտական Արցախ» պարբերականում տպագրության համար ներկայացված բոլոր նյութերը գրախոսվում են: Գրախոսման կարգը հետևյալն է.

Ավելին

Իրավաբանական անկյուն
«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27 հոդվածով սահմանված են այն գործողությունների շրջանակը, որոնք կարող է իրականացնել նոտարը: ...

ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և նրանց ...

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին: ...