ԱՐՑԱԽԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ (ԱԵԳՄՄ)

Պատմություն


Logo_2016_3«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2015 թվականին:

Կազմակերպությունը միավորում է Արցախի տարբեր հիմնախնդիրներով զբաղվող կամ դրանց լուծմանը նպաստող երիտասարդ գիտնականներին, մասնագետներին, դոկտորանտներին, ասպիրանտներին, հայցորդներին, գիտաշխատողներին, դասախոսներին և մագիստրանտներին:

Կազմակերպության հիմնադիր-նախագահն իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Սիրանուշ Պետիկյանն է, մյուս հիմնադիրները՝ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ավետիք Հարությունյանը, Սերյոժա Նասիբյանը և Իսկուհի Ավանեսյանը: ԱԵԳՄՄ քարտուղարը Լուսինե Բարխուդարյանն է:

 

Իրավաբանական անկյուն
«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքի 27 հոդվածով սահմանված են այն գործողությունների շրջանակը, որոնք կարող է իրականացնել նոտարը: ...

ԼՂՀ ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ ամուսնության կնքման համար անհրաժեշտ են ամուսնացող տղամարդու և կնոջ փոխադարձ կամավոր համաձայնությունը և նրանց ...

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է 1991թ. սեպտեմբերի 2-ին: ...